Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Basisonderwijs

Is uw kind ziek, dan geeft u dat tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch aan ons door via (079) 5939714. 

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven.

Snel naar