Uw kind aanmelden

 

Na het kennismaken met onze school kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Omdat wij u graag ontmoeten nemen we contact met u op voor een individuele kennismaking. Aan de hand van dit gesprek kunnen wij uw kind eventueel inschrijven en de nieuwe leerkracht van uw kind goed voorbereiden op zijn komst.

Voor dit schooljaar 2023-2024 is er geen instroommogelijkheid in de groepen 2, 3, 4
en 5.

Wennen

We zorgen voor een warme overdracht met het kinderdagverblijf of de gastouder van uw kind. Ongeveer zes weken voor uw kind daadwerkelijk op school komt krijgt u van ons de informatie over in welke groep uw kind komt en welke leerkracht het krijgt. U kunt dan contact opnemen met de groepsleerkracht voor het maken van afspraken over wenmomenten. Uw kind mag voor de vierde verjaardag tien dagdelen bij ons komen wennen.

Als uw kind in de maand juni, juli of augustus 4 jaar wordt dan zal hij/zij na de zomervakantie starten. Uw kind zal niet wennen voor de zomervakantie.

Kennismaken

Als uw kind vier weken bij ons op school zit, maken wij met u een afspraak voor een gesprek met de groepsleerkracht. De leerkracht kent uw kind dan en samen bespreekt u hoe het op school en thuis gaat.

 

Snel naar