Aandacht voor ieder kind

Wij investeren veel in de persoonlijke begeleiding van kinderen en leerkrachten. Om dit mogelijk te maken hebben wij een sterke zorgstructuur. We hebben twee interne begeleiders, een talentbegeleider en kindercoach in ons team.

Interne begeleiders

Onze interne begeleiders hebben geen eigen groep. Ze begeleiden onze leerkrachten zodat we de juiste zorg kunnen bieden aan alle kinderen. Heeft u vragen omtrent zorg, dan kunt u altijd bij hen terecht. De leerkracht van uw kind is het eerste aanspreekpunt.

Talentbegeleider

De meer- en hoogbegaafde kinderen krijgen de extra uitdaging bij ons in hun eigen groep. De leerkrachten krijgen van de talentbegeleider handvatten voor de juiste begeleiding van de kinderen. Onze talentbegeleider begeleidt individueel en in groepjes de kinderen bij hun executieve functies: leren leren, plannen en organiseren, geheugen gebruiken, zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met frustraties en het opsporen en oplossen van hiaten.

Kindercoach

Als ouder ziet u uw kind het liefst gelukkig. In de meeste gevallen is dat gelukkig ook zo. Maar soms hebben kinderen te maken met een sociaal emotioneel probleem of situatie of gebeurtenis waar het niet mee weet om te gaan. Wij hebben een kindercoach in ons team, die met kinderen werkt aan vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied. Kinderen kunnen zelf eventuele wensen op dit gebied aandragen.

Snel naar