Pit en ambitie

Wij willen de talenten van uw kind ontwikkelen en onze leerlingen een goede basis geven voor de toekomst. Ons motto is: met pit en ambitie. Dat betekent dat we het uiterste uit alle leerlingen halen. Wij hebben oog voor ieder kind. Onze school heeft daarnaast speciale aandacht voor het meer- en hoogbegaafde kind.

 

Differentiatie op niveau

Het lesaanbod wordt bij ons aangeboden op drie niveaus. Uw kind werkt hierdoor in het eigen leerjaar en op het eigen niveau. Ons onderwijs wordt aangeboden aan de hand van dag-, week- en maandtaken. Zo leren we kinderen te plannen en stimuleren we een zelfstandige werkhouding.

 

 

Moderne middelen

We gaan mee met de veranderingen in de samenleving, geven les op digitale schoolborden en met digitale methodes. In groep 1 en 2 werken kinderen met touchscreens. In de andere groepen werken ze met laptops en tablets.

 

 

Leren met plezier

Onze school is een veilige, vertrouwde plek waar kinderen zich thuis voelen. Als uw kind met plezier naar school gaat kan het zich beter ontwikkelen. We bieden structuur en duidelijkheid en dat zorgt voor rust in de school. Dit hebben kinderen nodig in deze drukke tijd. Wij organiseren ook veel gezellige evenementen. Een voorbeeld daarvan is ons zomerfeest, waarbij ons plein wordt omgetoverd tot een feestelijke ontmoetingsplek.

 

Snel naar