Een veilige omgeving

Wij zijn ons bewust dat u uw kostbaarste bezit aan ons toevertrouwt. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat uw kind zowel op sociaal emotioneel gebied als fysiek veilig is op onze school. Er heerst een goed pedagogisch klimaat bij Da Vinci.

Uw kind wordt gezien

We kennen elke leerling bij naam en de leerkracht van uw kind staat altijd bij de ingang van het lokaal om het welkom te heten. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder ons kent en weet dat u altijd bij ons terecht kunt om iets te bespreken.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij werken met de uitgangspunten en principes van Kanjertraining. Het hele team is bij Da Vinci geschoold voor het geven van deze training en is ervaren in hoe te praten over emoties, hoe je handelt in bepaalde situaties en hoe je op de juiste wijze omgaat met elkaar. De Kanjertraining wordt aan groep 1 t/m 8 aangeboden. Het richt zich op sociaal-emotionele ontwikkeling en gaat uit van het gedrag van kinderen. Bij de eerste signalen van pesten wordt bij Da Vinci het anti-pestprotocol ingezet. Wij hebben daarvoor een anti-pestcoördinator.

Snel naar