Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een groep betrokken ouders en leerkrachten. Zij hebben inspraak in het beleid van Da Vinci en heeft een belangrijke rol in de koers die de school vaart. De raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en praat en stemt over beleidsplannen die door de directie worden ingebracht.

De medezeggenschap heeft een controlerend karakter, maar is ook bevoegd beleidsmatig voorstellen te doen. De medezeggenschap bestaat uit: 

Oudergeleding:
Mandy van der Louw (voorzitter)       
Nadia Mustafic
Chantal Tromper
Olaf Walther
Jessy Rashed

Team IKC Da Vinci:
Saskia den Dulk
Aliska van Netten
Lisette van Santen
Kirsten de Jong
Wilbert Klok 


U kunt contact opnemen met de Medezeggenschap mr.davinci@opoz.nl.

 

 

Snel naar