Ouderraad

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders, die de school ondersteunt door te helpen bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten, als Kinderboekenweek, het sinterklaas- en kerstfeest en de avondvierdaagse. De ouderraad denkt mee over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter           : Linda
Penningmeester: Luciënne
Secretaris          : Ghislaine
Leden                :  Maayke, Sarita, Fariel, Kim, Lorain, Leonie, Elaine, Kristel, Sanne,

Snel naar