Ouderbetrokkenheid

Partnerschap met u als ouder vinden wij belangrijk. Wij zijn onderwijsprofessionals, maar u kent uw kind het beste. Hoe meer u als ouder betrokken bent, hoe beter de resultaten en het welbevinden van uw kind. Samen komen wij tot goed onderwijs. Wij hebben veel betrokken ouders die ons o.a. helpen in de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.

Gesprekkencyclus

Omdat ouderbetrokkenheid belangrijk is, hebben wij een gesprekkencyclus opgezet. We starten elk jaar met een algemene informatieavond, waarop u kennis kunt maken met de leerkracht van uw kind en u meer informatie krijgt over de activiteiten in het schooljaar. Daarna hebben we het omgekeerd oudergesprek en het voortgangsgesprek. Tijdens de rapportavonden nodigen wij u als ouder uit om over de vorderingen van uw kind te komen praten.


Snel naar