Team

Alle leerkrachten zijn bij onze school betrokken bij het hele leerproces, de ontwikkeling en voortgang van uw kind. Wij gaan voor kwalitatief goed onderwijs, zijn laagdrempelig bereikbaar en zijn op de hoogte van de manier van lesgeven in alle groepen. Onze leerkrachten zijn allemaal een schakel in het geheel en hebben de neuzen dezelfde richting op. Wij benutten de talenten en specialisaties van ons betrokken en leergierige team.

 

Snel naar