Vakantierooster 2021-2022 voor de leerlingen


Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag 15 april 2022
Pasen 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie  8 juli t/m 19 augustus 2022
   
Onderwijsdag OPOZ 14 april 2022
   
Studiedagen 24 december 2021, middag vanaf 12.00 uur
9 februari 2022
15 juni 2022
7 juli 2022
 

In de jaarkalender op de website kunt u naast de vakanties ook de geplande feesten, informatieavonden, voortgangs- en adviesgesprekken, vergadermomenten e.d. nalezen.

 

Snel naar