Besturen

SAMEN IN ONTWIKKELING

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) heeft 19 basisscholen, verspreid over de wijken van Zoetermeer. Iedere school heeft zijn eigen profiel, sfeer en onderwijsconcept. 


Samen in ontwikkeling
Stichting OPOZ wil kinderen onderwijs bieden van kwalitatief hoog niveau, waarbij kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Vanuit ons openbare karakter maken we ons sterk voor gelijke kansen voor elk kind. Als team werken we samen aan een hechte relatie tussen kinderen, ouders en school. Samen proberen we het beste voor onze kinderen te bereiken.

Daarnaast zetten we de komende jaren in op een versterkte samenwerking tussen de scholen en de collega’s om kennis te delen en van elkaar te leren. Ons motto is dan ook: ‘samen in ontwikkeling’.

Onze nieuwe koers
Samen met kinderen, ouders, collega’s  en onze maatschappelijke partners is  onze koers voor de komende jaren tot stand gekomen. Zo hebben 160 kinderen van de leerlingraden van onze scholen mee kunnen denken over hun ‘droomschool’. Dit heeft geleid tot het Koersplan 2020-2024, waarin we onze focus en ambities voor de komende jaren uiteenzetten.

Stichting OPOZ
Werken bij de stichting OPOZ
Passend onderwijs


Opoz in beeld: https://www.youtube.com/watch?v=vrfPHN0SawE

Snel naar