Ouderraad

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders, die de school ondersteunt door te helpen bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten, als Kinderboekenweek, het sinterklaas- en kerstfeest en de avondvierdaagse. De ouderraad denkt mee over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter           : Irma
Penningmeester: Jaimie
Secretaris           : Tadisha
Leden                  : Tineke,  Sarita, Tadisha, Monique, Ghislaine, Leonie, Saskia,
                               Regina, Linda, Fariel, Angela

Snel naar