Ouderraad

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders, die de school ondersteunt door te helpen bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten, als Kinderboekenweek, het sinterklaas- en kerstfeest en de avondvierdaagse. De ouderraad denkt mee over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter           : Irma
Penningmeester: Marlies
Secretaris           : Jaimie
Leden                  : Tineke, Dennis, Sarita, Tadisha, Sietske, Monique, Ghislaine, 
                               Regina, Linda, Fariel, Angela

Snel naar