Ouderraad

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders, die de school ondersteunt door te helpen bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten, als Kinderboekenweek, het sinterklaas- en kerstfeest en de avondvierdaagse. De ouderraad denkt mee over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter           : Irma
Penningmeester: Jaimie
Secretaris           : Tadisha
Leden                  : Monique, Ghislaine, Sarita, Regina, Fariel, Linda, Leonie, Saskia

Snel naar