Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een groep betrokken ouders en leerkrachten. Zij hebben inspraak in het beleid van Da Vinci en heeft een belangrijke rol in de koers die de school vaart. De raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en praat en stemt over beleidsplannen die door de directie worden ingebracht.

De medezeggenschap heeft een controlerend karakter, maar is ook bevoegd beleidsmatig voorstellen te doen. De medezeggenschap bestaat uit: 

Oudergeleding:
Marja Krosenbrink (voorzitter)
Brenda van der Valk
Alice Roeten
Jeffrey van der Hoeven
Sebastiaan Plazier
Team IKC Da Vinci:
Saskia den Dulk
Jessica Seiffers 
Lisette van Santen
Angela Hoefnagel
Celine Sandifort 

U kunt contact opnemen met de Medezeggenschap mr.davinci@opoz.nl.

Snel naar