Breed lesaanbod

Wij zijn trots op het brede en inspirerende lesaanbod. Naast reguliere vakken als rekenen, taal, spelling, lezen, kunst en cultuur bieden we onze leerlingen ook science en filosofie aan. Engels geven we vanaf groep 1.

Science

Per jaar hebben wij op school zes science-ochtenden. Groep 1 t/m 8 is dan volledig bezig met wetenschap en techniek. Door middel van proefjes kan uw kind lerend ontdekken. Elke science-ochtend heeft een thema. Een van de thema’s is bijvoorbeeld chemie. Elke groep krijgt op zijn eigen niveau een activiteit aangeboden dat bij het thema hoort. Bij chemie is dat bijvoorbeeld kleuren mengen, bellenblaas of shampoo maken, vloeistoffen stapelen, etc.
science

Filosofie

Een keer per maand besteedt de leerkracht in de groep aandacht aan filosofie, maar het gesprek ontstaat ook regelmatig aan de hand van gebeurtenissen in de wereld. Uw kind leert tijdens deze lessen out-of-the-box denken. Het leert dat het een eigen mening kan hebben, dat het de mening kan spiegelen, dat het van mening kan veranderen en hoe het meningen van anderen respecteert.

Engels vanaf groep 1

Kinderen zijn tot hun zesde jaar het meest ontvankelijk voor taal. Op onze school bieden we daarom uw kind al Engels aan vanaf groep 1 door middel van een digitale methode die met een native speaker werkt. Het doel van onze lessen Engels is het vergroten van de mondelinge spreek- en taalvaardigheid.

 

Snel naar